Disclaimer

Ondanks de zorvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euros indien het niet anders staat aangegeven, waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomendheden of typefouten bevatten. Vakantiesin.nl behoudt zich het recht voor om zelfstandig verbeteringen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Vakantiesin.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Vakantiesin.nl aansprakelijke voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Vakantiesin.nl streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandformaten worden gecreeerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Hyperlinks

Op Vakantiesin.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Vakantiesin.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan Vakantiesin.nl worden geexploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampangne. Vakantiesin.nl heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Vakantiesin.nl geexploiteerd. Vakantiesin.nl wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoongegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Wijzigingen

Vakantiesin.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Vakantiesin.nl privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

Vakantiesin.nl, © 2017